[CFP] Kultura mieszkania - nabór tekstów do Kultury Współczesnej

 

Czym jest mieszkanie? Ma zazwyczaj cztery ściany, pewną powierzchnię podłogi, wysokość i zazwyczaj więcej niż jedno pomieszczenie. Poza wymiarami fizycznymi, „mieszkanie” reprezentuje także znaczenia symboliczne. Właśnie wokół tych ram krążyć będzie numer 4/2016 kwartalnika „Kultura Współczesna” poświęcony kulturze mieszkania. Zapraszamy autorów do nadsyłania propozycji tekstów i omówień książek dotyczących znaczeń przestrzeni zamieszkiwanych, domowych lub wymarzonych. Zachęcamy do zadawania pytań o rolę przestrzeni mieszkalnych we współczesnej Polsce.

Na propozycje tekstów (abstrakty wraz z bibliografią o objętości nieprzekraczającej 2500 znaków ze spacjami) czekamy do 9 września 2016 pod adresem mailowym kwartalnik@nck.pl (jeśli w ciągu dwóch dni nikt nie potwierdzi dotarcia maila – prosimy dzwonić na numer redakcji: 22-21-00-195). Koncepcje zgłoszone zostaną ocenione przez redakcję oraz skonsultowane z zespołem przygotowujący numer (by uniknąć chociażby dwukrotnego podejmowania tego samego tematu w numerze). Po pozytywnej ocenie redakcyjnej ustalimy z poszczególnymi autorami termin nadesłania gotowego tekstu. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decydować będzie ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind). Artykuły pozytywnie zaopiniowane zostaną umieszczone w części dodatkowej numeru.

Proponując napisanie omówienia prosimy o podanie pełnego tytułu książki, autora, miejsca i roku publikacji oraz wskazanie głównych tez zawartych w publikacji. Omówienia oceni redakcja, jednak zastrzegamy sobie prawo do skonsultowania ich z redaktorami tomu. Pragniemy zaznaczyć, że wysłanie propozycji artykułu lub tekstu do redakcji jest zarazem deklaracją autorską, że autor przyjmuje do wiadomości, że artykuł (lub omówienie) może zostać oceniony negatywnie. Redakcja przewiduje symboliczne honoraria dla autorów przyjętych do druku tekstów.

Wytyczne dotyczące formatowania tekstów, objętości oraz inne przydatne informacje można znaleźć na stronie pisma.

 

wtorek, Sierpień 9, 2016
do góry