Znamy tematy przyszłych numerów KW - konkurs rozstrzygnięty

Otrzymaliśmy od Państwa niezwykle interesujące propozycje tematów do kolejnych numerów kwartalnika. Wszystkim Autorom zgłoszeń serdecznie dziękujemy!

Po zebraniu ocen członków Rad Redakcyjnej i Naukowej wyłoniliśmy cztery zwycięskie koncepcje, które pojawią się w przyszłorocznych numerach pisma (2-4) oraz w pierwszym numerze 2018 roku (tematy podajemy w kolejności alfabetycznej i z podaniem afiliacji zgłaszających):

- Kulturowe oblicza wojny (IFIS PAN, WSH, UJ);
- Muzyka w kulturze. Kultura w muzyce (WH AGH);
- Pamięć gestu. Reżimy ciała w Europie Środkowej i Wschodniej (UJ);
- Typosfera. Krajobrazy typograficzne (IKP UW).

Gratulujemy! 

 

 

wtorek, Grudzień 6, 2016
do góry