[CFP] Wojna - nabór tekstów do Kultury Współczesnej

Nie ma drugiego zjawiska społecznego, które już od zarania ludzkości w tak dramatyczny sposób wpływałoby na losy jednostek i całych społeczeństw. Echa wojny w postaci medialnych przekazów docierają do nas codziennie niemal z każdego zakątka świata. W takim natężeniu, że niemal przestajemy je zauważać.

Jednak napływ fali uciekinierów z Syrii i Iraku uświadamia, że to dzieje się naprawdę. Ile jest realności w obrazach i treściach, które otrzymujemy? Gdzie jest prawda a gdzie fikcja? Jak się rodzą i czemu służą różne strategie narracyjne związane z szaleństwem „teatru działań wojennych” ? W 2/2017 numerze „Kultury Współczesnej” zamierzamy zaprezentować  spojrzenie na wojnę z perspektywy szeroko rozumianych nauk społecznych. Zapraszamy autorów do nadsyłania propozycji tekstów i omówień książek wpisujących się w tę tematykę.

Na propozycje tekstów (abstrakty wraz z bibliografią o objętości nieprzekraczającej 2500 znaków ze spacjami) czekamy do 10 lutego 2016 pod adresem mailowym kwartalnik@nck.pl (jeśli w ciągu dwóch dni nikt nie potwierdzi dotarcia e-maila – prosimy dzwonić na numer redakcji: 22-21-00-141). Zgłoszone koncepcje zostaną ocenione przez redakcję oraz skonsultowane z zespołem przygotowującym numer. Po pozytywnej ocenie redakcyjnej ustalimy z poszczególnymi autorami termin nadesłania gotowego tekstu. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decydować będzie ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind). Artykuły pozytywnie zaopiniowane zostaną umieszczone w części dodatkowej numeru.

Proponując napisanie omówienia, prosimy o podanie pełnego tytułu książki, autora, miejsca i roku publikacji oraz wskazanie głównych tez zawartych w publikacji. Omówienia oceni redakcja, zastrzegamy sobie jednak prawo do skonsultowania ich z redaktorami tomu. Pragniemy zaznaczyć, że wysłanie propozycji artykułu lub tekstu do redakcji jest zarazem deklaracją autorską o przyjęciu do wiadomości, że artykuł (lub omówienie) może zostać oceniony negatywnie. Redakcja przewiduje symboliczne honoraria dla autorów przyjętych do druku tekstów. 

Wytyczne dotyczące formatowania tekstów, objętości oraz inne przydatne informacje można znaleźć na stronie pisma.

 

środa, Styczeń 18, 2017
do góry