Aktualności

 • Zbliża się numer "Kultury Współczesnej" poświęcony nadmiarowi
  "Coraz częściej coraz więcej ludzi odnosi wrażenie, że wszystkiego w kulturze zachodniej robi się za dużo. Wyborów za dużo, tożsamości za dużo, impulsów informacyjnych za dużo, nierówności za dużo, kryzysów za dużo, polityki za dużo, religii za dużo, bezbożności za dużo, pracy za dużo, bezrobocia za dużo, mobilności za dużo, słów za dużo, edukacji za dużo, regulacji za dużo, a i bezhołowia nazbyt wiele", czyli profesor Szlendak o nadmiarze.
  zobacz więcej
 • Archiwizacja nadmiaru - MOCAK, 6/6/13, g. 18
  Upowszechnienie narzędzi służących do archiwizacji obrazu umożliwia utrwalenie niemal każdego momentu życia. Aparat czy kamera cyfrowa są dostępne niemal dla każdego. Ta powszechność rodzi jednak wątpliwości – czy wszystkie momenty muszą być uchwycone? Czy każda, nawet najmniejsza afirmacja wizualna musi zostać zarejestrowana? Jak dostęp do narzędzi wpływa na sposób obcowania z zabytkami i czas wypoczynku?
  zobacz więcej
 • I Zjazd Filmoznawców i Medioznawców (Kamień Śląski)
  W dniach 6-8 czerwca 2013 roku w Europejskim Centrum Konferencyjnym w Kamieniu Śląskim odbędzie się I Zjazd Filmoznawców i Medioznawców pod hasłem: „Film i media – przeszłość i przyszłość”
  zobacz więcej
 • Studencki Festiwal Sztuk Wizualnych
  I edycja Studenckiego Festiwalu Sztuk Wizualnych to przegląd działalności twórczej studentów ASP w Gdańsku. Interdyscyplinarna wystawa, pokazy performance, video art. oraz koncert i występ grupy teatralnej są okazją do ujrzenia wieloaspektowości działań twórczych młodych artystów, a także doskonałą okazją do zapoznania się i integracji z artystyczną kulturą studencką. Festiwal odbędzie się w dn. 24 - 26.05.2013 r. w Gdańsku.
  zobacz więcej
 • Etnografia/animacja/sztuka
  W II połowie maja 2013 r. ukaże się książka pod redakcją dra Tomasza Rakowskiego podsumowująca projekt wieloletnich badań etnograficznych prowadzonych w miejscowościach Broniów i Ostałówek na południowym Mazowszu, łączycy w sobie działania etnograficzne, animacyjne i artystyczne, budując nową perspektywę poznawczą i antropologiczną, skierowaną na odkrywanie i wzbudzanie pokładów kreatywności kulturowej w społecznościach wiejskich.
  zobacz więcej
 • Spotkanie poświęcone lękom w kulturze - Katowice
  Zapraszamy na spotkanie poświęcone numerowi "Lęki w kulturze". Odbędzie się ono 14 maja 2013 r. w katowickim Rondzie Sztuki, o godzinie 16.30. Spotkanie poprowadzi profesor Aleksandra Kunce, pomysłodawczyni numeru. Kilka słów o historii pisma powie redaktor naczelny "Kultury Współczesnej" - profesor Andrzej Gwóźdź. Wstęp wolny!
  zobacz więcej
 • Panel dyskusyjny z prof. Ewą Nawrocką
  Mija rok od głośnego wystąpienia profesor Ewy Nawrockiej „Wszyscy jesteśmy przestępcami”. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego zainicjował tym samym debatę nad obecną kondycją nie tylko szkolnictwa wyższego, ale także nad rolą i miejscem myśli humanistycznej wobec praw rynku. Również w stronę nas, jako artystów, padł zarzut o przybieranie postawy biernych obserwatorów, dostarczycieli artefaktów, którzy zapomnieli (ale, czy kiedykolwiek wiedzieli?) o funkcji Akademii jako ośrodka krytyki obowiązującego ładu społecznego.
  zobacz więcej
 • Śmierć centrów handlowych w USA
  W ostatnich latach w USA zadłużyło się i upadło wiele centrów handlowych. Do ich kryzysu przyczynił się spadek handlu na obrzeżach miasta i rosnąca popularność robienia zakupów online. Strona internetowa Dead Malls dokumentuje ponad 400 opuszczonych podmiejskich centrów handlowych. W ciągu najbliższych 5 lat prognozuje się zamknięcie 15% aktualnie działających ośrodków.
  zobacz więcej
 • Raport o stanie czytelnictwa w Polsce 2012
  Biblioteka Narodowa po raz kolejny przedstawiła raport o stanie czytelnictwa w Polsce. Informacje te z jednej strony nie nastrajają optymistycznie, a z drugiej pokazują pewną poprawę. Najważniejszym wnioskiem płynącym z tegorocznej edycji raportu, jest pojawienie się stabilnej stałych czytelników. Zmiany w jej liczebności są niewielkie, a w tym roku należało do niej 11 procent reprezentatywnej grupy badanych. Są to osoby czytające regularnie. Znaczący spadek liczebności stałych czytelników dokonał się w latach 2004-2008 (22-24%), jednak brak większych zmian w ostatnich latach napawać może otuchą.
  zobacz więcej
 • Jaki piękny fałsz – ogólnopolska konferencja – 11-12 marca 2013
  Zapraszamy na zbliżającą się konferencję doktorsko-doktorancka „Jaki piękny fałsz”. Organizowana jest ona wspólnymi siłami Wydziału Polonistyki UW i Instytutu Sztuki PAN. Jej głównym tematem będzie manipulacja obrazem, jaka odbywa się w obszarze kultury. Autorów zainspirowały dwie wystawy w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku dotyczące zmiany, jaką spowodował program graficzny Photoshop. Aplikacja ta sprawiła, że przeinaczanie i poprawianie "widzianego" przestało być domeną fotografów i grafików, a weszło w zasięg każdego, kto ma dostęp do tego narzędzia.
  zobacz więcej
 • Spotkanie dotyczące książki Mieke Bal - 6 marca 2013
  Zapraszamy na kolejne spotkanie Wrocławskiej Wszechnicy Kulturoznawczej Cultura Culturans. Poświęcone ono będzie książce Mieke Bal „Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik”. Książka ta ukazała się w serii Biblioteka Kultury Współczesnej.
  zobacz więcej
 • Nowy numer Kultury Współczesnej już w księgarniach
  Pisanie o lęku stanowi już pewną formą terapeutyczną. Na samym starcie uświadamiamy sobie jednak, że nadzieja na całkowite uleczenie lęku nie może zostać spełniona. Pismo nie jest w stanie lęku oswoić, gdyż doświadczenie strachu, trwogi, niepokoju stale towarzyszy człowiekowi. Powtarzamy to doświadczenie, tak jak powtarzamy pismo, które próbuje lęku dotknąć. Humanista jest dziwnym przypadkiem człowieka, który lęk przepracowuje, nazywa, znajduje dla niego kontekst, mierzy i hierarchizuje, lecz jego wysiłek nie minimalizuje siły rażenia, jaką dysponuje lęk w naszym życiu.
  zobacz więcej
 • Konkurs na numer tematyczny „Kultury Współczesnej rozstrzygnięty
  Uprzejmie informujemy, że Rada Redakcyjna kwartalnika „Kultura Współczesna” spośród 22 nadesłanych zgłoszeń wybrała do realizacji w roku 2013 następujące propozycje: 1. Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru – propozycja zgłoszona przez prof. dr hab. Tomasza Szlendaka;
  zobacz więcej
 • Konkurs na numer tematyczny KW
  Informujemy zainteresowane osoby, że wyniki konkursu na projekt numeru tematycznego "Kultury Współczesnej" zostaną podane do publicznej wiadomości 1 lutego b.r. - po posiedzeniu Rady Redakcyjnej. 
  zobacz więcej
 • Emocje i afekty w późnym kapitalizmie - najnowszy numer Kultury Współczesnej już w sprzedaży
  Ostatnie lata w naukach humanistycznych i społecznych przyniosły wzmożone zainteresowanie relacjami pomiędzy życiem ekonomicznym a życiem emocjonalnym. Jest to między innymi efekt tzw.
  zobacz więcej

Strony

do góry