NR 1/1993

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Spis artykułów

Recenzje i omówienia

 • Anna Zeidler-Janiszewska
  O estetycznej transformacji filozofii transcendentalno-pragmatycznej
  Heinz Paetzold, Ästhetik der neueren Moderne. Sinnlichkeit und Reflexion in der konzeptionellen Kunst der Gegenwart, Stuttgard 1990
 • Grzegorz Dziamski
  Moda jako ironia nowoczesności
  Elizabeth Wilson, Adorned in Dreams. Fashion and Modernity, London 1985
 • Beata Frydryczak
  Postmodernizm i polityka
  Jonathan Arac {ed.}, Postmodernism and Politics, Minneapolis 1989
 • Romana Kolarzowa
  Metafizyka europejska albo ściana płaczu
  Colin Wilson, Outsider, Poznań 1992
 • Krystyna Wilkoszewska
  Paula Virilio filozofia prędkości i estetyka znikania

Dyskusja wokół "Przyczynków do antropologii współczesności" Marcina Czerwińskiego

 • Andrzej Miś
  Przyczynki czy teoria?
 • Jadwiga Mizińska
  O dzisiejszym braku ładu antropologicznego
 • Andrzej Szahaj
  Kilka wątpliwości co do (dyskretnie) modernistycznego nastawienia Marcina Czerwińskiego
 • Teresa Kostyrko
  Uwagi o "Przyczynkach do antropologii współczesności"
 • Elżbieta Gieysztor-Miłobędzka
  O "Przyczynkach do antropologii współczesności" w kontekście współczesnej humanistyki
 • Anna Zeidler-Janiszewska
  Między "mocną" i "słabą" hermeneutyką
 • Roman Kubicki
  Kilka uwag o eksplanacyjnych możliwościach psychologii
 • Krzysztof Kostyrko
  O pojęciu kompetencji kulturowej
 • Marcin Czerwiński
  Głos autora w dyskusji
 • Anna Wyka
  Kilka pytań i parę uwag
 • Michał Buchowski
  Przyczynki do przyczynków do antropologii współczesności

Modele racjonalności w kulturze współczesnej

 • Karl-Otto Apel
  Wspólnota komunikacyjna jako transcendentalne założenie nauk społecznych
  Artykuł przedstawia refleksje autora wokół problemów związanych z filozoficzną teorią nauki, która zdaniem Karla-Otto Apla musi odpowiedzieć na postawione przez Kanta pytanie o transcendentalne warunki możliwości i prawomocności nauki. Odpowiedź taka powinna uwzględniać transcendentalną wartość języka i wspólnoty językowej.
 • Ewa Kobylińska
  Etyka w wieku nauki (O transcendentalno-pragmatycznej etyce dyskursu K.-O. Apla)
  Artykuł omawia koncepcję transcendentalnego uasadnienia etyki zaprooponowaną przez Karla-Otto Apla. Autorka artykułu podkreśla wartość krytycznego programu Apla i relacjonuje dokonaną przez niego krytykę innych stanowisk filozoficznych (m. in. filozofii analitycznej, postmodernizmu).
 • Richard Rorty
  Racjonalność i różnica w kulturze: ujęcie pragmatyczne
  W omawianym artykule zostały opisane trzy sposoby rozumienia racjonalności i trzy sposoby rozumienia kultury. Richard Rorty wykorzystując prace m. in. Nandyego i Deweya zastanawia się jaki model kultury bardziej sprzyja powstaniu tolerancyjnego i demokratycznego społeczeństwa w którym udałoby się znacząco zmniejszyć ilość doznawanego przez jego członków cierpienia.
 • Edward M. Świderski
  O racjonalności podmiotu działania
  Zdaniem autora artykułu stosunek do psychologii w dużym stopniu wyznacza stanowisko w filozoficznej dyskusji nad teorią działania. W artykule zostało przedstawionych kilka podejść do psychologii oraz sposób w jaki podejścia te przekładają się na teorię działania. Zrelacjonowane zostały poglądy m. in. Paula Churchlanda, Richarda Rortyego, Donalda Davidsona i Karla Poppera.
 • Marek Kwiek
  Richarda Rortyego postmodernistyczny świat ironii
  Marek Kwiek przedstawia w omawianym artykule poglądy Richarda Rortyego, opiera się przede wszystkim na książce Rortyego "Przygodność, ironia, solidarność". Następnie pokazuje relację w jakiej pozstaje Rorty do myśli filozoficznej II poł. XX wieku (m. in. Lyotarda, Derridy).
 • Michał Buchowski
  W obronie racjonalności a przeciw schizofrenii umysłu
  Michał Buchowski dyskutuje w omawianym artykule z niektórymi tezami Stanleya J. Tambiaha pochodzącymi z jego książki Magic, science, religion and the scope of rationality. Książka ta zajmuje się relacją między religią, magią i nauką oraz racjonalnością różnych typów praktyk i przekonań.
do góry