NR 1/1994 – Z perspektywy filozofa i socjologa kultury

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Spis artykułów

Recenzje i omówienia

 • Magdalena Saganiak
  "Maszyna do pisania" jako wehikuł niepewnej przyszłości nauki o kulturze
 • Anna Zeidler-Janiszewska
  Postmoderna i śmierć
 • Alicja Helman
  Co Cywjan zobaczył po drugiej stronie lustra
 • Beata Frydryczak
  Wokół postmodernizmu

Dyskusja nad książką "Kulturowy wymiar przemian społecznych"

 • Wojciech Pawlik
  Głos w dyskusji
 • Zygmunt Bauman
  Społeczeństwo jako zmowa milczenia
 • Andrzej Szpociński
  Postkomunistyczny chaos i postnowoczesny pluralizm
 • Maria Gołębiewska
  Zbiorowisko
 • Roman Kubicki
  A to Polska właśnie
 • Marian Kempny
  O trwałości pewnej ortodoksji
 • Aldona Jawłowska
  Poszukiwań ciąg dalszy
 • Elżbieta Tarkowska
  Dwie uwagi w związku z tytułem
 • Jacek Sójka
  Głos w dyskusji
 • Marcin Czerwiński
  W dyskusji o książce "Kulturowy wymiar"
 • Paweł Dybel
  Głos w dyskusji
 • Anna Zeidler-Janiszewska
  O "antropologizacji" i "lietraturyzacji" współczesnej humanistyki
 • Anna Wyka
  Czujnie, serdecznie, bez złudzeń czyli kilka uwag o statusie i roli badacza społecznego

Sprawozdania

 • Anna Zeidler-Janiszewska
  Krakowskie spotkanie "Ingardenologiczne"
 • Maria Gołaszewska
  Epoka kongresów (XII Międzynarodowy Kongres Estetyki, Madryt 1992). Tło i perspektywy
 • Andrzej Pitrus
  Filmoznawcy o mediach
 • Lidia Ulewska
  Kategorie estetyczne współczesności. Radziejwoice, 29.IX-1.X.1993
 • Teresa Kostyrko
  Estetyka polska XX wieku. Historia - problemy - perspektywy

Z perspektywy filozofa i socjologa kultury

 • Marcin Czerwiński
  Kompetencja kulturowa a uczestnictwo w kulturze
 • Boris Bernstein
  "Ale równie malarz, jak poeta, ma prawo do swobody twórczej"
 • Andrzej Szahaj
  Jean Baudrillard - między rozpaczą a ironią
 • Teresa Kostyrko
  Od redakcji
 • Elżbieta Wąchnicka-Chwaliszewska
  Od zamkniętej do otwartej formuły kanonu kulturowego

Biografie uczonych

 • Krystyna Zamiara
  Jerzy Giedymin, metodolog i filozof nauki
do góry