NR 1-2/1995

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Spis artykułów

Recenzje i omówienia

 • Anna Zeidler-Janiszewska
  O doświadczeniu socjologa
 • Stanisław Pazura
  Czytanie Lukácsa
 • Leszek Koczanowicz
  Aktualność pragmatyzmu
 • Tadeusz Szkołut
  Humanizm naturalistyczny wobec dylematów kultury
 • Romana Kolarzowa
  Coś zamiast płci
 • Emilia Jamroziak
  Antropologia kulturowa i "reszta" humanistyki

Dyskusja: Wokół moralności nowoczesnej i ponowoczesnej

 • Paweł Zeidler
  Fundamentalizm, antyfundamentalizm a etyka dyskursu
 • Teresa Pękala
  Baumanowski dekalog nowoplemienny
 • Jadwiga Mizińska
  Wolność i samotność
 • Stefan Symotiuk
  "Duch faustyczny" i "śmierć komiwojażera". Krytyczne adnotacje do szkicu Z. Baumana
 • Zygmunt Bauman
  A jeśli etyki zabraknie
 • Andrzej Miś
  Wojowanie byt nasz podniebny
 • Jan P. Hudzik
  Moralność - rozum - etyka, kilka uwag do "Dwóch szkiców o moralności ponowoczesnej" Zygmunta Baumana
 • Piotr Kawiecki
  Heroizm i intymność ponowoczesnej moralności

Sprawozdania

 • Jadwiga Mizińska
  Etyka dyskusji a etyka rozmowy. (Notatki z konferencji "Problemy ponowoczesności. Wokół koncepcji Zygmunta Baumana". Poznań - Puszczykowo 18-21 X 1994)
 • Anna Zeidler-Janiszewska
  Przegląd nowych czasopism naukowych i kulturalnych

Filozoficzno-kulturowe konteksty poznania

 • Leszek Nowak
  Anty-cogito, magia, unitarna koncepcja metafizyki
 • Michał Buchowski
  Odbóstwianie nauki: racjonalizm a postmodernizm
 • Andrzej Szahaj
  O tak zwanym mocnym programie socjologii wiedzy szkoły edynburskiej
 • Monika Kostera
  Kulturowy proces organizowania
 • Jerzy Kmita
  Dwa nurty współczesne antyfundamentalizmu filozoficznego

Biografie uczonych

 • Adam Chmielewski
  Sir Karl R. Popper
do góry