NR 3-4/1995 – Sztuka XX wieku z perspektywy współczesnej humanistyki

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Spis artykułów

Część 3

 • Tomasz Kłys
  Kino: między fabułą a wrażeniem realności
 • Natalia Trzebińska-Budzyńska
  "Klinika Lalek" - Teatr artystyczny wioski Wolimierz
 • Dominika Depta
  Nowa poetyka odbioru?

Część 1

 • Boris Bernstein
  "Punkt zbiegu"
 • Marcin Czerwiński
  Od hermeneutyki do nihilizmu poznawczego
 • Ales Erjavec
  To co napotyka oko...(o znaczeniu przedstawień wizualnych w dziejach kultury)
 • Teresa Kostyrko
  Współczesna kultura wizualna i przemiany w statusie kultury artystycznej

Biografie uczonych

 • Radosław Djokić
  Milan Damnjanović - estetyk i filozof kultury (1923-1994)

Recenzje, omówienia, wydarzenia

 • Andrzej Szpociński
  Kultura amerykańska jako źródło zagrożeń
  Uwagi na temat książki Richarda Stiversa The culture of cynism, American Morality in Decline, Lackwell, Cambridge, Oxford, 1994.
 • Grzegorz Dziamski
  Filozofia jako obrona wolności
  Między pragmatyzmem a postmodernizmem. Wokół filozofii Richarda Rortyego, red. A. Szahaj, Toruń 1995.
 • Michał Buchowski
  Rozterki antropologii w ponowoczesnym świecie
  Marian Kempny, Antropologia bez dogmatów - teoria społeczna bez iluzji, Warszawa 1994.
 • Publiczność w teatrze (seminarium robocze)
  Tekst jest relacją z seminarium pod tym samym tytułem, które odbyło się w Stawisku w dniach 29-30 września 1994.
 • Metodologia - kultura - multimedia (Konferencja i coś jeszcze)
 • Sztuka i media w świecie współczesnym (Konferencja)
 • Anna Zeidler-Janiszewska
  Awangardowe impulsy w ponowoczesnym świecie
  Tekst jest relacją z wystawy Józefa Robakowskiego Sztuka mediacji energetycznych oraz towarzyszącego sympozjum zatytułowanego Sztuka w kontekście kultury postmodernistycznej. Wydarzenia te miały miejsce w początkach maja 1995 roku.

Część 2

 • Grzegorz Dziamski
  Co oznacza formuła "kryzys estetyki"
 • Bohdan Dziemidok
  Spór o normatywne podstawy estetyki
 • Elżbieta Gieysztor-Miłobędzka
  W obronie "całościowości". Pojecie Gesamtkunstwerk
 • Anna Wieczorkiewicz
  Psychomachia i psychoanaliza (Wizje życia w przestrzeni psychicznej)
do góry