NR 1/1997

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Spis artykułów

Recenzje i omówienia

 • Grzegorz Dziamski
  Dywagacje na temat "końca filozofii"
  Bogdan Banasiak, Filozofia "końca filozofii". Dekonstrukcja Jacquesa Derridy, Warszawa 1995
 • Anna Jamroziakowa
  Twórczy bezkres filozoficznej świadomości podmiotowej
  Roman Kubicki, Zmierzch sztuki. Narodziny ponowoczesnej jednostki?, Poznań 1995
 • Teresa Pękala
  Opór w sztuce - stereotyp czy potrzeba?
  Beata Frydryczak, Estetyki oporu, Zielona Góra 1995
 • Tadeusz Szkołut
  Secesja w optyce postmodernistycznej
  Teresa Pękala, Secesja. Konkretyzacje i interpretacje, Lublin 1995
 • Bartosz Korzeniewski
  Nostalgia argumentacji czy radość opisywania
  Różnica i różnorodność. O kulturze ponowoczesnej - szkice krytyczne, pod red. A.Jawłowskiej, Poznań 1996
 • Agnieszka Awtuch
  Quo vadis antroplogu?
  Antropologiczne wędrówki po kulturze, pod red. W.J.Burszty, Poznań 1996
 • Waldemar Kuligowski
  Zaklinacze postmodernizmu
  Nicholas Zurbrugg, The Parameters of Postmodernism, Southern Illinois University 1995
 • Andrzej Szahaj
  Na tropach dziejów pojęć "postmoderna" i "postmodernizm"
  Margaret A.Rose, The Post-modern and the Post-industrial: A Critical Analysis, Cambridge University Press, Cambridge 1994

Humanistyka współczesna - orientacje filozoficzne

 • Ryszard Różanowski
  Doświadczenie - "wielki temat Waltera Benjamina"
 • Tadeusz Chawziuk
  Co nam mówi Jean Baudrillard?
 • Robert Rogoziecki
  Kim jest Michel Foucault?
 • Zbyszko Melosik
  Poststrukturalizm jako teoria życia społecznego (możliwości i kontrowersje)

Problemy kulturowej tożsamości

 • Tomasz Szkudlarek
  Edukacja i tożsamość
 • Marcin Fabjański
  Ego a sposób argumentacji w sprawie Rushdiego
 • Stanisław Konopacki
  Ponowoczesna subsydiarność
do góry