NR 2/1997

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Spis artykułów

Recenzje i omówienia

 • Anna Wieczorkiewicz
  Przestrzeń muzeum - przestrzeń rytuału (Carol Duncan,Civilizing Rituals. Inside Public Art Museums, Routledge, London and New York, 1995)
 • Anna Jamroziakowa
  Przypomnieć Chwistka (Teresa Kostyrko,Leona Chwistka filozofia sztuki, Instytut Kultury, Warszawa 1996)
 • Krzysztof Moraczewski
  Między etyką a epistemologią (Andrzej Szahaj,Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rortyego w kontekście sporu o postmodernizm, Wydawnictwo Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 1996)
 • Andrzej Kapusta
  Transformacja estetyki (Rewizje-kontynuacje: sztuka i estetyka w czasach transformacji
 • Marianna Michałowska
  Miasto - twór z natury niedokończony (Pisanie miasta - czytanie miasta, red. Anna Zeidler-Janiszewska, Poznań 1997)
 • Anna Malitowska
  Mityczne strategie życia (Rollo May, Błaganie o mit, przeł. Beata Moderska, Tadeusz Zysk, Poznań 1997)
 • Przemysław Rotengruber
  Pod prąd!(Zygmunt Bauman, Etyka ponowoczesna,PWN, Warszawa 1996)
 • Grzegorz Dziamski
  "Filozofski Vestnik"

Problemy społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury

 • Andrzej Zybertowicz
  Społeczno-regulacyjna teoria kultury. Fazy społecznego rozwoju poznawczego i zjawiska paranormalne

Dyskusja o książce Jerzego Kmity Jak słowa łączą się ze światem (cz.I)

 • Andrzej Szahaj
  Czy możliwa jest kultura do końca zidiosynkratyzowana?
 • Adam Chmielewski
  Szklana pułapka
 • Andrzej Zaporowski
  Krótka uwaga o dyskwotacyjnym pojęciu prawdy
 • Krzysztof Moraczewski
  Wymiary kontekstualizmu

Sporne problemy filozofii współczesnej

 • Helena Eilstein
  Solidarność i frazesy (część I)
do góry