NR 1/1998

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Spis artykułów

Recenzje i omówienia

 • Marek Kwiek
  Francuski Hegel dzisiaj
  E. Nowak-Juchacz, Obecność Hegla. Pięć ćwiczeń z filozofii kultury, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 1996
 • Piotr Jan Przybysz
  Metafizyka czy sztuka?
  P.Jaroszyński, Metafizyka i sztuka, Gutenberg Print, Warszawa 1996, ss.240
 • Krystyna Wilkoszewska
  Postmodernizm i kryzys estetyki
  G.Dziamski, Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, Poznań 1996
 • Lilianna Bieszczad
  Awangarda wobec postmodernizmu
  Awangarda w perspektywie postmodernizmu, red. G.Dziamski, Wydawnictwo Fundacji "Humaniora", Poznań 1996
 • Dariusz Juruś
  Miasto jako forma symboliczna
  City Life, ed. Heinz Paetzold, Jan van Eyck Akademie, Maastrickt 1997
 • Mieczysław Juda
  Intymne związki wiedzy i władzy Michała Foucault
  M.Foucault, Historia seksualności, Czytelnik, Warszawa, 1995, ss.610
 • Grzegorz Dziamski
  Rewolucja smaku
  Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej (materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski, Ustroń, listopad, 1993), red. H.Janaszek-Ivaničková i D.Fokkema, Wyd. Śląsk, Katowice, 1995, ss.312 oraz Postmodernism in Literature and Culture of Central and Easter Europe, ed. by H.Janszek-Ivaničková and D.Fokkema, Wyd. Śląsk, Katowice, 1996, ss.339
 • Stanisław Jędrzejewski
  Kultura w epoce cyfrowej (Jak rozumieć nowe technologie informacyjne i komunikacyjne)
 • Tomasz Woźniak
  Technokratyczna wizja historii na przykładzie gry komputerowej Sida Meiera Cywilizacja
 • Krzysztof Abriszewski
  Szczególny obowiązek cywilizacji zachodniej (Krótka analiza ruchu hardcore)
 • Ewa Rewers
  Nowe media - kultura niedokończonej translacji
 • Lev Kreft
  Sztuka w okresie przechodzenia od polityki do kultury
 • Marina Gržinić
  Synteza: retroawangarda czyli odwzorowanie postsocjalizmu
do góry