NR 2-3/1998

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Spis artykułów

Refleksje humanistów związane z raportem Kultura Polska 1989 - 1997

 • Stefan Bratkowski
  Wypowiedź otwierająca zebranie "Forum" poświęcone raportowi Kultura polska 1989-1997
 • Andrzej Szpociński
  Uwagi w sprawie raportu Kultura polska 1989 - 1997
 • Krzysztof Kostyrko
  Jakie wnioski można wyprowadzić z analizy odpowiedzi udzielonych na pytania 21 i 22 ankiety "Infrastruktura i działalność kulturalna gmin 1996 r."
 • Dorota Ilczuk, Andrzej Siciński, Jan Stanisław Wojciechowski
  Polityka kulturalna państwa (projekt)
 • Teresa Kostyrko
  Wprowadzenie
 • Andrzej Szahaj
  O aktach filozoficznej wiary w naukę, strasznej herezji i nierozsądnej nadziei
 • Teresa Kostyrko
  Współczesny status sztuki i jej arcydzieł
 • Krzysztof Loska
  Wszystko jest znakiem

Refleksje humanistów związane z raportem Kultura Polska 1989 - 1997

 • Elżbieta Tarkowska
  Co wiemy i czego nie wiemy o przemianach kultury w Polsce
 • Marek Ziółkowski
  O użytkach i pożytkach z badań kultury
 • Andrzej Tyszka
  Wypowiedź zamykająca konferencję socjologiczną na temat "Raportu"

Rozprawy z socjologicznych i teoretycznych badań nad kulturą

 • Kazimierz Krzysztofek
  Konsumpcja kultury, czyli wdrażanie do ról przez rynek
 • Urszula Jarecka
  Erotyka w wideoklipowym świecie
 • Małgorzata Jacyno
  Portret bohatera ze stygmą. Bohater seriali telewizyjnych
 • Andrzej Zalewski
  Motywowanie w kinie postmodernistycznym
 • Andrzej Szpociński
  O ważności i nieważności kultury artystycznej
 • Daria Kołacka
  Sposoby widzenia, czyli szkic o ślepocie (do użytku widzących)
 • Jacek Zydorowicz
  Twarze manieryzmu i twarze surrealizmu w kontekście przedstawień antropomorficznych

Recenzje i omówienia

 • Zygmunt Bauman
  W świecie wartości utylitarnych (Lesław Hostyński, Wartości utylitarne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998)
do góry