NR 3/2000

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Spis artykułów

O niewdzięcznym rysowaniu mapy, postmodernizmie i kryzysie kultury

 • Krzysztof Pietrowicz
  O niewdzięcznym mapy rysowaniu
 • Anna Zeidler-Janiszewska
  Czy rysowanie mapy jest rzeczywiście niewdzięczne?
 • Robert Rogoziecki
  O niewdzięcznym rysowaniu mapy. Przyczynek do krytyki pojęcia konsumpcji
 • Lilianna Bieszczad
  Sztuka w okowach filozofii?

Omówienia - Polemiki - Recenzje

 • Anna Zeidler-Janiszewska
  Melancholia w perspektywie filozoficzno-estetycznej
 • Teresa Kostyrko
  Kulturotwórcza rola surrealizmu
 • Anna Zeidler-Janiszewska
  Lata dziewięćdziesiąte w praktyce artystycznej. Próba przetarcia szlaków
 • Stanisław Konopacki
  Ponowoczesność globalizacji
 • Ewa Nowak-Juchacz
  Sapere aude, albo zachęta do zrozumienia własnej rozumności
 • Bartosz Korzeniewski
  Czas i to, co inne: inność czasu, czy czas inności?

O nowoczesnej i ponowoczesnej kulturze artystycznej

 • Kazimierz Piotrowski
  Awangarda w defensywie - o awangardyzacji aisthesis
 • Andrzej Książek
  Transawangarda: między zwątpieniem a nadzieją
 • Piotr Derda
  Billboard - wytwór kultury masowej czy dzieło sztuki? (Uwagi optymisty)
 • Piotr Winskowski
  Architektura wielu zmysłów
 • George Steiner
  Ur-Sprache
do góry