NR 4/2000

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Spis artykułów

Recenzje i omówienia

 • Jerzy Kmita
  Kultura, moralność, względność
  Z. Gierszewski, Kultura, moralność, względność. Doktryna relatywizmu kulturowego M. J. Herskovita, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2000, ss. 171.
 • Krzysztof Kostyrko
  Horyzont filozoficzny ładu cywilizacyjnego Zachodu
  A. Szahaj, Jednostka czy wspólnota. Spór liberałów z komunitarystami a "sprawa polska", Fundacja ALETHEIA, Warszawa 2000.
 • Maciej Kijko
  Mikrohistorie Ewy Domańskiej
  E. Domańska, Mikrohistorie, Spotkania w międzyświatach, Poznań 1999.
 • Magdalena Bizior
  O nowy humanizm w edukacji. Ogólnopolska konferencja naukowa w Puławach, 18-20 września 2000 r.
 • Krystyna Zamiara
  Aliny Motyckiej filozofia odkrycia naukowego
  A. Motycka, Nauka a nieświadomość. Filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia, Monografie FundacjiNa Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Leopoldinum, Wrocław 1998, s. 180.

Problemy współczesnych nauk o kulturze

 • Teresa Kostyrko
  Uwagi na marginesie kłopotów z językiem współczesnej humanistyki w Polsce
 • Krzysztof Łukasiewicz
  Socjologia jako "trzecia kultura"
 • Grażyna Gajewska
  Sztuka i historiografia - (nie)współmierność światów
 • Maria Anna Potocka
  jak patrzymy na sztukę? po co piszemy o sztuce? jak piszemy o sztuce? o jakiej sztuce piszemy?
 • Elżbieta Gieysztor-Miłobędzka
  Polska Historia Sztuki - jej konserwatyzm i próby jego przezwyciężenia
 • Arnold Gawron
  Na marginesie trzeciego <<odczarowania świata>>
 • Krzysztof Moraczewski
  Czy istnieje kulturoznawcza refleksja nad sztuką?
do góry