NR 1/2001 – Marcin Czerwiński i jego twórczość

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Spis artykułów

Rozprawy

 • Arnold Gawron
  Vladimir Nabokov w "przestrzeni" postmodernistycznej kultury
 • Wiesław Banach
  Czy kultura jest spontaniczna? Kilka uwag na marginesie myśli F.A. Von Hayeka
 • Robert Geisler
  IX Symfonia Bethovena i kozacka fantazja, czyli na tropie europejskiej tożsamości młodzieży
 • Grażyna Gajewska
  Człowiek wobec wyzwań współczesnej humanistyki i posthumanistyki

Recenzje i omówienia

 • Anna Zeidler-Janiszewska
  Rozważania o kulturze współczesnej z ducha Simmla wywiedzione
  S. Magala, Między giełdą a śmietnikiem. Eseje simmlowskie, Wyd. słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 1999, s. 204.
 • Maciej Kijko
  Historia i trwanie
  F. Braudel, Historia i trwanie ,przekł. B. Geremek, Czytelnik, Warszawa 1999.
 • Rafał Boettner-Łubowski
  Ciało otwarte
  M. Bakke, Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2000.

Marcin Czerwiński i jego twórczość

 • Teresa Kostyrko
  O współpracy Profesora Marcina Czerwińskiego z zespołem Instytutu Kultury i potrzebie powtórnego uważnego czytania Jego tekstów.
 • Marcin Czerwiński
  Kształcenie szkolne - upowszechnianie kultury. Przeszłość i teraźniejszość pojęć i praktyk.
 • Jan Grad
  Marcina Czerwińskiego koncepcja socjologii kultury
 • Andrzej Szpociński
  Demokracja - sztuka - miłowanie. O więziach społecznych w ujęciu Marcina Czerwińskiego
 • Krzysztof Kostyrko
  Ostatnia książka Marcina Czerwińskiego
do góry