NR 2-3/2001

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Spis artykułów

Z problematyki feminizmu

 • Janet Wolff
  To, co kobiece w sztuce nowoczesnej: Benjamin, Simmel i płeć kulturowa nowoczesności
 • Lucyna Kopciewicz
  Polityka interpretacji rzeczywistości. Feministyczny przyczynek do dyskusji wokół zagadnienia kultury popularnej

Socjologiczne diagnozy nowoczesności

 • Teresa Pękala
  Estetyka jako filozofia pierwsza
 • Anna Zeidler-Janiszewska
  Diagnozy współczesności
 • Konrad Miciukiewicz
  Pomiędzy wolnością a samotnością: wokół koncepcji ponowoczesności Zygmunta Baumana
 • Marta Pietrzykowska
  Koncepcja współczesnej kultury i kondycji człowieka w Ponowoczesności jako źródle cierpień Zygmunta Baumana
 • Adam Reimann
  Portret ponowoczesności z włóczęgą w tle
 • Bartosz Korzeniewski
  Wizualność, interaktywność, nekrologia

Recenzje i omówienia

 • Marianna Michałowska
  Chiński teatr cieni
 • Bartosz Korzeniewski
  Niezależność, autonomia a problem podmiotowości
 • Anna Zeidler-Janiszewska
  Monografia Warsztatu Formy Filmowej
 • Elżbieta Wąchnicka-Chwaliszewska
  "Ad Americam" Journal of American Studies Center for American Studies of Jagiellonian University Volume 1/2000

Współczesne praktyki artystyczne

 • Joanna Ostrowska
  Amerykańskie początki The Living Theatre
 • Daria Kołacka
  Komponowanie miasta. Paryż a początki sztuki nowoczesnej
 • Krzysztof Kalitko
  Świątynie wiedzy - pałace władzy
 • Marianna Michałowska
  Piękno entropii - o anamnesis

Kulturowe obrazy dziecka

 • Aldona Jawłowska
  Wizerunki dziecka i dzieciństwa w kulturze współczesnej
 • Dariusz Misiuna
  Krucjata dziecięca na skraju epok (przyczynek historiozoficzny do roli archetypu dziecka w kulturze współczesnej)
 • Swietłana Ukrainiec-Michałek
  Historia, czas i Andruchowycz. Śladem Środkowowschodnich rewizji Jurija Andruchowycza
 • Wiktor Tarnawski
  Obraz dziecka w twórczości Wiktora Pielewina
 • Nelly Bekus-Gonczarowa
  Tożsamość radzieckiego dziecka: dzieciństwo jako projekt
 • Agnieszka Skalska
  O dziecku w polskiej sztuce najnowszej - czyli artysta w krainie czarów
 • Monika Kostro
  Kim jest dziecko? Współczesny polski dyskurs szkolny
do góry