NR 4/2001

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Spis artykułów

 • Krzysztof Moraczewski
  Komunikacja muzyczna - krótki przegląd historyczny
 • Robert Zielnicki
  Fantasmagoria artysty w ujęciu Waltera Benjamina i Theodora W. Adorna
 • Arnold Gawron
  Metanarracja i Rozpacz
 • Piotr Stankiewicz
  Umysł ograbiony
 • Wiesław Banach
  Hermeneutyka gospodarcza, czyli ekonomia jako nauka humanistyczna
 • Krzysztof Kostyrko
  O powstaniu kulturoznwastwa - z oddalenia
 • Maria Gołębiewska
  Pytania o estetykę obrazu cyfrowego

Recenzje i omówienia

 • Wiesław Banach
  Własność a wolność
  Richarda Pipes, Własność a wolność , tłum. L. Niedzielski, MUZA S. A., Warszawa 2000.
 • Grażyna Gajewska
  Poetyka pisarstwa historycznego - ostatni akord Metahistory
  H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska i M. Wilczyński, Universitas, Kraków 2000.
 • Dagmara Jaszewska
  Pochwała niedosoknałosci
  Odo Marquard, Szczęście w nieszczęściu, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
 • Krzysztof Kalitko
  Architektura w trzeciej epoce maszyny: od modernizmu do transmodernizmu
  P. Winskowski, Modernizm przebudowany. Inspiracje techniką w architekturze u progu XXI wieku, Universitas, Kraków 2000.
 • Anna Zeidler-Janiszewska
  Er(r)go
  Artykuł zawiera omówienie pierwszych dwóch numerów katowickiego czasopisma "Er(r)go".
 • Agnieszka Gajewska
  Oswajanie drugiej fali
  Artykuł opisuje profil czasopisma "Zadra".
 • Konrad Klejsa
  Filmowe i teatralne światy Andrzeja Wajdy
  Tekst jest relacją z konferencji "Filmowy i teatralny świat Andrzeja Wajdy", która odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 25-28 października 2001 r.
do góry