NR 1-2/2002 – Z warsztatów filozofów - Pamięć, doświadczenie, sztuka - Kulturowe wizerunki starości

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Koncepcja numeru i redakcja naukowa

Rada naukowa: Teresa Kostyrko, Anna Zeidler-Janiszewska

Spis artykułów

Omówienia i recenzje

 • Krzysztof Loska
  Sztuka postmodernistyczna i społeczeństwo informacyjne
 • Krzysztof Pietrowicz
  Refleksja nad refleksją
 • Dagmara Meszka, Robert Zielnicki
  Świat obrazem podszyty. Kilka uwag na temat pracy Timithy'ego Mitchella "Egipt na wystawie świata"
 • Marta Pietrzykowska
  Zwykli, ciekawi ludzie. O badaniu autobiografii przez Philippe Lejenue'a
 • Agata Skórzyńska
  Stanisławski w Polsce
 • Monika Bakke
  Co zawdzięczamy śmierci?
 • Anna Zeidler - Janiszewska
  Jana P. Hudzika wędrówki po nowożytnej filozofii
 • Małgorzata Durzewska
  Kultura jako dialog

Pamięć - doświadczenie - sztuka

 • Grażyna Gajewska
  Maus - sztuka pamięci Arta Spiegelmana
 • Joanna Ostrowska
  Buntownicy z powołania
 • Don Fredericksen
  Liminalność narodowa i jednostkowa w ujęciu Wajdy

Kultura i dziedzictwo narodowe. Co jeszcze należy do państwa?

 • Jan Stanisław Wojciechowski
  Polityka kulturalna państwa w latach 90. Bilans i perspektywy
 • Anna Wieczorek
  Finansowanie kultury - luki w systemie
 • Leszek Szewczyk
  Regiony, regionalizacja i regionalizmu kontekstem polityki kulturalnej
 • Zina Jarmoszuk
  Informacje o kulturze - Obserwatorium Życia Kulturalnego w Polsce
 • Teresa Kostyrko
  Wprowadzenie. Na czym nam powinno zależeć w polityce wobec dziedzictwa narodowego
 • Andrzej Siciński
  Jaka rola i zadania Ministerstwa Kultury?
 • Kazimierz Krzysztofek
  Jaka polityka kulturalna po Big Brotherze
 • Bogusław Sułkowski
  Deregulacja kultury w Polsce zatrzymała sięna dewolucji
 • Dorota Ilczuk
  Ile państwa w kulturze? Kultura w dyskusjach wokół "trzeciej drogi"

Kulturowe wizerunki starości

 • Urszula Jarecka
  Starość w mediach - konteksty, tendencje i przemilczenia
 • Magdalena Radkowska-Walkowicz
  Prawdziwa starość sztucznych ludzi
 • Jerzy Kociatkiewicz
  Śmiertelność i wieczność. Reprezentacje starości we współczesnej fantastyce
 • Paweł Możdżyński
  Wizje starości w New Age

Z warsztatów filozofów

 • Jan P. Hudzik
  Czy Europejczyk może zostać Indianinem? Filozofia a problem kolonializmu kultury zachodniej
 • Anna Leśniewska
  "Pan i Sługa" czy "Kat i Ofiara"? Próba przeprowadzenia pewnego eksperymentu
 • Grażyna Woroniecka
  "Kozioł ofiarny" Rene Girarda w perspektywie poststrukturalnej
 • Maciej Trzebieński
  Rzeczywistość wirtualna jako możliwość technologicznie nowego alternatywnego świata w kulturze (na przykładzie teorii wielkości światów Davida Lewisa)
do góry