NR 3-4/2002

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Spis artykułów

 • Od redakcji
  Anna Zeidler-Janiszewska uzasadnia w tym tekście zmianę od w podtytule krytyki na praktykę od następnego numeru oraz informuje czytelników o przeniesieniu pism spod patronatu likwidowanego Instytutu Kultury pod patronat Narodowego Centrum Kultury.
 • Teresa Kostyrko
  Działalność Instytutu Kultury w latach 1974 – 2001

Światopoglądy dzisiaj

 • Blanka Brzozowska
  Życie po Bogu, czyli pokolenie zagubione. Próba analizy zjawiska "gen X" w kontekście ponowoczesnego obrazu religii
  W tym artykule na podstawie współczesnych filmów (Dogma, Fight Club, Slacker) i powieści (m. in. twórczość D. Couplanda) został pokazany stosunek pokolenia „X” do transcendecji i eschatologii oraz sposób w jaki społeczeństwo konsumpcyjne oddziaływuje na sprawy ostateczne.
 • Romana Patyk
  Zamiast komentować epokę, zacznijmy nadawać jej kształt!
  Artykuł przedstawia odnaleziony w pismach A. Camus (przede wszystkim Człowieku zbuntowanym) sposób na zmienianie świata na lepsze. Zmienianie to pozwoliłoby na przywrócenie rozdartemu światu jedności.

Omówienia i recenzje

 • Andrzej W. Nowak
  Rozum, dialektyka, negatywność
  A. Wawrzynowicz, Hegel i Adorno - opozycja dwóch koncepcji myślenia dialektycznego, Wydawnictwo Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2001.
 • Remigiusz T. Ciesielski
  Sens Europy
  A. Grzegorczyk, Europa. Odkrywanie sensu istnienia, Instytut Politologii Uniwersytetu kard. S. Wyszyńskiego. Studium Generale Europa, Warszawa 2001, ss. 250.
 • Ewa Bińczyk
  W co grają filozofowie?
  M. Geier, Gra językowa filozofów. Od Parmenidesa do Wittgensteina, tłum. Janusz Sidorek, Warszawa 2000, s. 318.
 • Konrad Klejsa
  Postmodernizm Gombrowiczem podszyty
  Dagmara Jaszewska, Nasza niedojrzała kultura. Postmodernizm inspirowany Gombrowiczem, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 • Tomasz Woźniak
  Kosztowne złudzenia liberałów
  E. Mokrzycki, Bilans niesentymentalny, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001.
 • Anna Zeidler-Janiszewska
  Ciała w muzeum
  A. Wieczorkiewicz, Muzeum ludzkich ciał. Anatomia spojrzenia, Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk 2000, s. 408.
 • Krzysztof Moraczewski
  Niepewny status teorii?
  Tekst ten jest relacją z konferencji zatytułowanej Teoria i empiria w badanich nad sztuką najnowszą, która odbyła się w dniach 24 i 25 października 2002 roku w Puszczykowie, a została zorganizowana przez Zakład Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa w Poznaniu.

Inspiracje Waltera Benjamina w badaniach nad kulturą wspólczesną

 • Agnieszka Rejniak
  Nowoczesność i "upadek doświadczenia" według Waltera Benjamina
  Artykuł przedstawia poglądy Waltera Benjamina na zmiany zachodzące w sposobie doświadczania świata między XIX, a XX wiekiem. Upadek sztuki opowieści, popularność gazet codziennych, a co za tym idzie zmiana podejścia do informacji, „migawkowa” fotografia przyczyniają się do dewaluacji doświadczenia i zmiany sposobu przeżywania czasu, który zdaję się płynąć coraz szybciej.
 • Beata Frydryczak
  Waltera Benjamina idea poszukiwania śladów
  Autorka omawia poglądy Waltera Benjamina na temat odzyskiwania aury w świecie, który został jej pozbawiony. Do interpretacji poglądów Waltera Benjamina zostają wykorzystane jego własne figury polowania, dziecka i tytułowego śladu.
 • Marianna Michałowska
  Amneza, tekst, komentarz - fotografia i dekonstrukcja
  W omawianym artykule zostaje podjęta próba odnalezienia współczesnego pola w którym umieszczone są obrazy fotochemiczne. Autor, wykorzystując teksty J. Derridy, interpretuje pojęcie pisma, sygnatury i pisania przez pryzmat fotografii (ze szczególnym uwzględnieniem techniki camera obscura).

Obrazy miasta - Obrazy w mieście

 • Konrad Miciukiewicz
  Inteligentne miasto
  Autor snuje wizję ponowoczesnego miasta pełnego telebimów, interaktywnych reklam, zdominowanego przez przepływające obrazy i ludzi przebranych za postacie z kreskówek reklamujących wytwórnię Disneya, które bardzo dobrze wpisuje się w globalne społeczeństwo sieciowe.
 • Beata Lisowska
  Urok nieaktualności. Ikonosfera malowanych reklam ściennych
  Artykuł przedstawia losy reklam ściennych znajdujących się na łódzkich kamienicach, które w większości powstały w latach 70-tych XX wieku. Zmiany zachodzące w świecie sprawiły, że bardzo często stały się nieaktualne. Z tego powodu wydały się autorce interesujące, która na tym przykładzie wypowiada swoje zdanie na temat peryferii kultury oraz stara się zwrócić uwagę na istnienie zjawisk nie pasujących do teraźniejszości, a jednak nadających jej nowy wymiar.
 • Michał Ostrowicki
  Struktura oddziaływania reklamy
  Michał Ostrowski analizuje w omawianym artykule oddziaływanie reklamy na odbiorcę. Pomija przy tym zdolność reklamy do zwiększania sprzedaży produktów. Koncentruje się natomiast na: języku reklamy, kształtowaniu świadomości odbiorcy (z uwzględnieniem wykorzystania przez reklamę wartości etycznych) oraz artystycznym i estetycznym statusie reklamy.
do góry