NR 2/2004 – Po co nam sztuka? Sztuka nowoczesna i demokracja

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Spis artykułów

Kultura artystyczna jako znaki czasu

 • Jan Stanisław Wojciechowski
  Człowiek w kulturze współczesnej – nie tylko animacja nie tylko zarządzanie, w stronę polityki życia
 • Monika Niedźwiedź
  Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej – konsekwencje dla Polski
 • Teresa Kostyrko
  Skoro słowo się rzekło...
 • Agnieszka Morawińska
  Po co nam sztuka?*
 • Bartosz Korzeniewski
  Muzealizacja a późnonowoczesna przemiana stosunku do przeszłości
 • Krzysztof Pomian
  Sztuka nowoczesna i demokracja
 • Agnieszka Chmielewska
  Druga Rzeczpospolita i artyści – związki między państwem, społeczeństwem i sferą kultury
 • Marcin Szeląg
  Między retoryką a praktyką. O kolekcjonerstwie sztuki współczesnej zaraz po wojnie. Lata 1945-1949
 • Jacek Zydorowicz
  Polska sztuka krytyczna po 1989 roku. Postmodernizm oporu czy signum temporis z opóźnionym zapłonem?
 • Beata Gessel Kalinowska vel Kalisz, Dorota Monkiewicz
  Fundacja Zbiorów Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie – programowe, prawne i finansowe aspekty działalności organizacji pozarządowej
 • Marcin Szeląg
  Publiczne kolekcje sztuki polskiej po 1945 roku

Z warsztatów młodych kulturoznawców

 • Tarzycjusz Buliński
  Kultura i poznanie. Wokół twórczości późnego Maurice’a Blocha

Recenzje, noty

 • Krzysztof Moraczewski
  Dlaczego to fizycy muszą bronić humanistyki?
 • Tomasz Misiak
  Sztuka pojęcia pojęcia sztuki
 • Amelia Korzeniewska
  Dlaczego istnieje raczej nic, niż coś...?
 • Andrzej Zalewski
  Kino Deleuzea
 • Dagmara Jaszewska
  Sztuka rytmem życia

Część II: Życie kulturalne

 • Małgorzata Bakalarz, Małgorzata Winter
  Znaki Czasu - Narodowy Program Kultury
 • Edyta Kalicka
  Dzisiejsze uwarunkowania odbioru sztuki
 • Anna M. Kłonkowska
  Sprawozdanie z sesji naukowej Powroty do Witkacego
do góry