NR 4/2010 - Jakość w kulturze – Jakość w kulturze

Numer – przygotowany przez Annę Zeidler-Janiszewską i Marka Krajewskiego – poświęcony jest przede wszystkim problemom wartościowania i oceny jakości w dziedzinie kultury. Poza tym w numerze blok artykułów o serialach oraz stałe działy: recenzje i sprawozdania.

“Proponowana w tym numerze „Kultury Współczesnej” droga dochodzenia do kryteriów wartościowania sztuki opiera się na prostym spostrzeżeniu, że dobra kulturowe tworzone są zawsze przez kogoś i dla kogoś, zaś praktyki kulturowe wokół nich zawiązane, to nie tylko i wyłącznie recepcja i interpretacja przekazu stworzonego przez artystę, ale raczej złożony proces nawiązywania relacji społecznych, produkcja więzi i tworzenie reguł torujących nasze działania. Aby ustalać interesujące nas kryteria, musimy więc najpierw sprawdzić, co ze sztuką, produkcją artystyczną i jej efektami robią jednostki tworzące demokratyczną wspólnotę”.
Ze Wstępu Anny Zeidler-Janiszewskiej i Marka Krajewskiego

 

(Informujemy, że pierwotną wersją pisma jest wersja drukowana.)

Koncepcja numeru i redakcja naukowa

Marek Krajewski Anna Zeidler-Janiszewska

Recenzenci

Sław Ojak-Krzemień Jacek Sójka

Spis artykułów

Jakość w kulturze

 • Łukasz Rogowski
  Kompetencja wizualna. Zarys problematyki i propozycja ujęcia
 • Konrad Olesiewicz
  Artysta, przedsiębiorca, naukowiec i ich praca a profesjonalizacja sektorów edukacji i kultury
 • Anna Zeidler-Janiszewska
  Kilka uwag o kłopotach z wartościowaniem sztuki
 • Agata Skórzyńska
  Interferencja przedstawień. Czy możliwa jest krytyczna analiza performatywna?
 • Agnieszka Rejniak-Majewska
  "Puste miejsce po kulturowych mandarynach" Krytyka sztuki i język teorii
 • Łukasz Biskupski
  Festiwal Dialogu Czterech Kultur w Łodzi. Studium przy-(u)padku
 • Grzegorz Dziamski
  Spór o rynek
 • Mateusz Halawa
  Wyobraźnia etnograficzna w badaniach kultury współczesnej. Refleksje po projekcie "Młodzi i media"
 • Tomasz Szlendak
  Wielozmysłowa kultura iwentu.Skąd się wzięła, czym się objawia i jak w jej ramach ocenić dobra kultury?

Omówienia i dyskusje

 • Tomasz Kukołowicz
  Seria wydawnicza "Kultura się liczy!"
 • Bartłomiej Krupa
  "Konfrontacja z bólem, cierpieniem i grozą przynosi poznanie"
 • Roch Sulima
  Stare media - nowe antropologie
 • Joanna Krakowska
  Mesjanizm oświecony
 • Anna Ciechanowska
  Opisując nomadę...
 • Aleksandra Kunce
  Ekstra-wagancje myśli

Sprawozdania

 • Marcin Napiórkowski
  Kongres Estetyczny. Ze wspomnień kulturoznawcy
 • Tomasz Kukołowicz
  Sprawozdanie z XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego
 • Katarzyna Smyczyńska
  "Codzienność kręci - kultura codzienności, codzienność kultury"

Zapiski antropologiczne

 • Roman Chymkowski
  Czytanie w nie-miejscu: Warszawska Kolej Dojazdowa

Serial (warsztaty młodych kulturoznawców)

 • Anna Kapusta
  Polak, 'ranczo' i prowincja. Studium mitograficzne serialu
 • Dagmara Ciećwierska
  Sąsiedzki nadzór. Przedmieście amerykańskie w "Gotowych na wszystko" a mechanizm panoptyczny
 • Piotr Jezierski
  Crocett i Tubbs - odkrywanie miasta. Chodzenie zastępcze i legendy zamku

Redakcja językowa i korekta

Anna Matysiak

Tłumaczenie

Katarzyna Bojarska
do góry