CFP 2016

 

 

 

Czym jest mieszkanie? Ma zazwyczaj cztery ściany, pewną powierzchnię podłogi, wysokość i zazwyczaj więcej niż jedno pomieszczenie. Poza wymiarami fizycznymi, „mieszkanie” reprezentuje także znaczenia symboliczne. Właśnie wokół tych ram krążyć będzie numer 4/2016 kwartalnika „Kultura Współczesna” poświęcony kulturze mieszkania. Zapraszamy autorów do nadsyłania propozycji tekstów i omówień książek dotyczących znaczeń przestrzeni zamieszkiwanych, domowych lub wymarzonych. Zachęcamy do zadawania pytań o rolę przestrzeni mieszkalnych we współczesnej Polsce.

Na propozycje tekstów (abstrakty wraz z bibliografią o objętości nieprzekraczającej 2500 znaków ze spacjami) czekamy do 9 września 2016 pod adresem mailowym kwartalnik@nck.pl (jeśli w ciągu dwóch dni nikt nie potwierdzi dotarcia maila – prosimy dzwonić na numer redakcji: 22-21-00-195). Koncepcje zgłoszone zostaną ocenione przez redakcję oraz skonsultowane z zespołem przygotowujący numer (by uniknąć chociażby dwukrotnego podejmowania tego samego tematu w numerze). Po pozytywnej ocenie redakcyjnej ustalimy z poszczególnymi autorami termin nadesłania gotowego tekstu. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decydować będzie ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind). Artykuły pozytywnie zaopiniowane zostaną umieszczone w części dodatkowej numeru.

Proponując napisanie omówienia prosimy o podanie pełnego tytułu książki, autora, miejsca i roku publikacji oraz wskazanie głównych tez zawartych w publikacji. Omówienia oceni redakcja, jednak zastrzegamy sobie prawo do skonsultowania ich z redaktorami tomu. Pragniemy zaznaczyć, że wysłanie propozycji artykułu lub tekstu do redakcji jest zarazem deklaracją autorską, że autor przyjmuje do wiadomości, że artykuł (lub omówienie) może zostać oceniony negatywnie. Redakcja przewiduje symboliczne honoraria dla autorów przyjętych do druku tekstów.

Wytyczne dotyczące formatowania tekstów, objętości oraz inne przydatne informacje można znaleźć na stronie pisma.

 


 

Od jakiegoś czasu znamy już tematy numerów kwartalnika „Kultura Współczesna” w 2016 roku! Zachęcamy zainteresowanych do nadsyłania tekstów nawiązujących do tematów części tematycznych w tym roku:

 

 

- koniec kultury uczestnictwa (1/2016); - numer ukazał się na początku kwietnia 2016

- badania gier – podejście krytyczne (2/2016); - nabór tekstów zakończony na początku kwietnia; numer ukazał się w czerwcu;

- zmęczenie (3/2016) - nabór trwa do 8 maja.

- kultura mieszkania (4/2016) - nabór propozycji do 10 września.

 

Chętnie zapoznamy się z propozycjami artykułów. Autorów zainteresowanych napisaniem takowych prosimy o zapoznanie się z informacjami w zakładce „Dla autorów” na stronie pisma. Wszelkie pytania związane z propozycjami tekstów prosimy przesyłać na adres kwartalnik@nck.pl.

 

 

 

 

 

do góry