CFP 2016

 


Nabór tekstów poświęconych zmęczeniu!

Każdy kiedyś się męczy – bardziej lub mniej. Osoby zmęczone mają zazwyczaj szansę na odbudowanie swoich zasobów energii; co jednak się stanie, gdy takiej możliwości zabraknie? Redakcja kwartalnika „Kultura Współczesna” pragnie zaprosić badaczy do podzielenia się wynikami obserwacji zmęczenia: współczesnością, modernizacją, natłokiem informacji czy wiedzy.

Numer 3/2016 kwartalnika „Kultura Współczesna” poświęcony będzie tematowi zmęczenia, jednak nie tylko tego fizjologicznego. Zapraszamy do nadsyłania tekstów dotyczących przesytu zjawiskami nowoczesności, nadmiarem treści czy uprzedmiotowiania kategorii „zmęczenia” w relacjach społecznych.

Na propozycje tekstów czekamy pod adresem kwartalnik@nck.pl. Jeśli nie otrzymacie Państwo potwierdzenia dotarcia propozycji lub tekstu w ciągu trzech dni (roboczych) – prosimy o kontakt telefoniczny (22 21 00 195). Przyjęte teksty napływowe (po pozytywnej ocenie redakcyjnej oraz dwóch recenzentów) redakcja planuje umieścić w części dodatkowej numeru.

Jeśli nie macie Państwo jeszcze gotowego artykułu lub omówienia, a planujecie napisanie takowego – zachęcamy do przesłania abstraktu. Należy zawrzeć w nim główne wątki tekstu i wskazać literaturę; dzięki temu będzie nam łatwiej ocenić to, czy wpasuje się on w problematykę poruszaną w piśmie oraz czy nie będzie powtarzał zagadnień z części tematycznej. Będą one konsultowane z redaktorem części tematycznej.

Proponując napisanie omówienia prosimy o podanie pełnego tytułu książki, autora, miejsca i roku publikacji oraz wskazanie głównych  tez zawartych w publikacji. Wytyczne dotyczące formatowania tekstu, objętości oraz inne przydatne informacje można znaleźć na stronie pisma.

Naukowe teksty napływowe, po pozytywnej ocenie redakcji, zostaną wysłane do dwóch niezależnych recenzentów. Od ich opinii zależy publikacja tekstu na łamach „Kultury Współczesnej”. Omówienia oceni redakcja, jednak zastrzegamy sobie prawo do skonsultowania ich z redaktorami tomu. Pragniemy zaznaczyć, że wysłanie tekstu do redakcji jest zarazem deklaracją autorską, że autor przyjmuje do wiadomości, że artykuł (lub omówienie) może zostać oceniony negatywnie. Redakcja przewiduje symboliczne honoraria dla autorów przyjętych do druku tekstów.

Na teksty czekamy do 8 maja 2016 roku włącznie (o ile nie ustaliliśmy z autorem innego terminu). Na abstrakty czekamy do 20 kwietnia 2016 roku.

 

 

 


 

Od jakiegoś czasu znamy już tematy numerów kwartalnika „Kultura Współczesna” w 2016 roku! Zachęcamy zainteresowanych do nadsyłania tekstów nawiązujących do tematów części tematycznych w tym roku:

 

 

- koniec kultury uczestnictwa (1/2016); - numer ukazał się na początku kwietnia 2016

- badania gier – podejście krytyczne (2/2016); - nabór tekstów zakończony na początku kwietnia; numer planowany na połowę czerwca;

- zmęczenie (3/2016) - nabór trwa do 8 maja.

- kultura mieszkania (4/2016).

 

Chętnie zapoznamy się z propozycjami artykułów. Autorów zainteresowanych napisaniem takowych prosimy o zapoznanie się z informacjami w zakładce „Dla autorów” na stronie pisma. Wszelkie pytania związane z propozycjami tekstów prosimy przesyłać na adres kwartalnik@nck.pl.

Prace nad numerem 1/2016 nabierają rozpędu, więc zainteresowani nadesłaniem nam artykułów proszeni są o pośpiech.

 

 

 

 

do góry