Rada Naukowa

  • Stefan Bednarek (prof. em., Uniwersytet Wrocławskiego)
  • Ewa Kosowska (prof., Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  • Anna Wieczorkiewicz (prof., Uniwersytet Warszawski)
  • Erika Fischer-Lichte (prof., Freie Universität Berlin)
  • Kunt Andreas Grimstad (prof., Universitetet i Oslo)
  • Bohdan Jung (prof., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  • Ewa Rewers (prof., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
  • Paweł Rodak (prof., Uniwersytet Warszawski)
  • Ralf Konersmann (prof., Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
do góry