Redakcja

Skład redakcji:

Marianna Michałowska (redaktor naczelna, dr hab. prof. UAM)

Magdalena Woźniewska-Działak (z-ca redaktor naczelnej, UKSW, dr)

Maria Pietrusiewicz (sekretarz redakcji)

Tomasz Majewski (członek redakcji, dr hab. prof. UJ)

 

do góry