Spis artykułów autora: Kamil Antosiewicz

  • Copy and past: rzecz o muzyce w dobie kultury cyfrowej
    Od końca XX wieku cyfrowe środki produkcji umożliwiły artystom korzystanie z istniejącego dorobku na niespotykaną dotąd skalę. Twórczość bazująca na żonglowaniu dziełami innych, znalazła w tej sytuacji dodatkową pożywkę. Przemiany najbardziej gwałtownie zachodzą w muzyce. Garść opisanych tu przykładów stanowi zaledwie wycinek płodnej i zaskakującej „kultury remiksu”. To jednak daje pojęcie o złożoności tych zjawisk i ich reperkusjach we współczesnej kulturze.
do góry