Spis artykułów autora: Marcin Adamczak

  • Architektura i przypadek. „Aleatoryczna” budowla jako forma oporu wobec constans i racjonalnego planowania
    Artykuł omawia projekt Corb 2.0 australijskiego architekta Andrew Maynarda, inspirowany m.in. dokonaniami Le Corbusiera. Utopijny projekt Maynarda analizowany jest jako przykład „architektury aleatorycznej”, rządzonej zasadą przypadku. Takiej perspektywie spojrzenia nań patronują: manifest sytuacjonistyczny Sformułowania dla nowego urbanizmu Ivana Chtcheglova oraz „filozofia przypadku” Odo Marquarda. Corb 2.0 przedstawiany jest jako pomysł o istotnym wymiarze edukacyjnym, podkreślający rolę ryzyka i przypadku w kulturze współczesnej, a jednocześnie przykład wpisanej w ideę architektoniczną dialektyki dwóch „kultur oporu”. Pierwszą jest nowożytna z ducha „kultura oporu” wobec kategorii alea, przypadkowości wyroków losu i nieodgadnionej przyszłości, z właściwym tej kulturze pragnieniem zapanowania nad przyszłością siłą naukowych praw i racjonalnego rozumu, umożliwiających wgląd w naturę rzeczy i przyszłe trajektorie wydarzeń. Drugą zaś ponowoczesna „kultura oporu” wobec tej pierwszej, wyrażająca sprzeciw wobec poznawczego optymizmu, celowej racjonalności i eksperckiej pewności.
  • Mind the Map, Close th Gap?
do góry