Spis artykułów autora: Karl-Otto Apel

  • Wspólnota komunikacyjna jako transcendentalne założenie nauk społecznych
    Artykuł przedstawia refleksje autora wokół problemów związanych z filozoficzną teorią nauki, która zdaniem Karla-Otto Apla musi odpowiedzieć na postawione przez Kanta pytanie o transcendentalne warunki możliwości i prawomocności nauki. Odpowiedź taka powinna uwzględniać transcendentalną wartość języka i wspólnoty językowej.
do góry